Väikeettevõtete Laenud: Majanduskasvu Ja Ettevõtjate Edu Soodustamine

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) moodustavad Euroopa majanduse selgroo, moodustades üle 99% kõigist ettevõtetest. Juurdepääs rahastamisele on aga Euroopa VKEde jaoks endiselt üks suurimaid väljakutseid kasvamiseks ja uuendustegevuseks. Välisfinantseerimine laenude, garantiide, omakapitaliinvesteeringute ja muude vahendite kaudu mängib väikeettevõtete konkurentsis püsimisel otsustavat rolli.

Rahastamisele juurdepääsu tähtsus VKEde jaoks

Piisav juurdepääs rahastamisele võimaldab VKEdel teha uuendusi, võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid, laieneda uutele turgudele ja tõsta oma tööjõu oskusi. VKEdel on aga pankadelt ja investoritelt rahastamise saamise raskusi rohkem kui suurtel ettevõtetel. Enne COVID-19 pandeemiat läbi viidud küsitlused näitasid, et Euroopa VKEd seisid silmitsi pangalaenude ja muude laenuvormide tagamisel oluliste piirangutega.

Finantskriis ja sellele järgnenud laenukriis muutsid olukorra hullemaks. Pangad karmistasid laenustandardeid, lükkasid tagasi rohkem laenutaotlusi ja pakkusid väikeettevõtetele laenuvõtjatele vähem soodsaid tingimusi. Samal ajal takistas nende juurdepääsu rahastamisele ka VKEde enda halb finantsjuhtimine, läbipaistvuse puudumine ja suutmatus anda tagatist.

VKEde laenuandmise toetamine kriisijärgsel ajal

Vastuseks sellele võtsid Euroopa Liit ja finantsasutused kasutusele mitmeid poliitilisi meetmeid ja algatusi, et parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele. Need sisaldavad:

  • Laenugarantiid: ELi programmid ja riiklikud skeemid pakuvad pankadele ja laenuandjatele tagatisi, et jagada VKEde laenude maksejõuetuse riski. See julgustab panku väikeettevõtetele rohkem laenu andma.
  • Riskikapitaliprogrammid: ELi ja liikmesriikide sihtfinantseerimine suunab uuenduslikele alustavatele ja laienevatele ettevõtetele rohkem riskikapitali rahastamist, näiteks riskikapitali võlgu ja aktsiaid.
  • Alternatiivsed laenuplatvormid: Fintech laenuandjad ja veebiturud pakuvad VKEdele kiiremaid ja paindlikumaid laene kui tavaline pangalaen.
  • Nõustamisteenused: paljud pangad pakuvad nüüd finantsjuhtimise nõustamist ja tuge, et aidata VKEdel näidata krediidivõimet ja täita laenukõlblikkuse kriteeriume.

Euroopa Keskpanga ettevõtete sektori ostuprogramm (CSPP) leevendas ka finantseerimistingimusi ettevõtete võlakirjaturgudel. Analüüs näitab, et CSPP aitas kaasa VKEde pangalaenude paremale kättesaadavusele, kuna pangad otsisid kõrgemat tootlust.

SMS-laenud: kiire rahastamine väikestele vajadustele

SMS-laenud on uus väikeste lühiajaliste laenude kategooria, mis on suunatud mikro- ja väikeettevõtetele. Nagu nimigi ütleb, saavad laenuvõtjad heakskiitmise korral neid laene kiiresti tekstisõnumi või mobiilirakenduse kaudu taotleda ja raha laekuda oma kontole mõne minuti või tunni jooksul.

SMS-laenuandjad tuginevad tehnoloogiale ja alternatiivsetele andmeallikatele, et teha kiiremaid krediidiotsuseid kui traditsioonilised laenuandjad. Väikeettevõtted saavad kiireloomuliste käibekapitalivajaduste rahuldamiseks, kasvuvõimaluste ärakasutamiseks või ootamatute kulude katmiseks kasutada SMS laenu vahemikus 100–5000 eurot. Nende laenude tähtaeg on tavaliselt alla 12 kuu.

Kuigi SMS-laenud on tavalisest pangalaenud kallimad, nõuavad nad minimaalset paberimajandust ning pakuvad ajahätta jäänud ettevõtete omanikele mugavust ja kiirust. Juhtivad finantstehnoloogia laenuandjad, kes selliseid laene üle Euroopa pakuvad, on Billie, October ja Younited Credit.

Tee Ees

Juurdepääs rahastamisele on VKEde jaoks Euroopa riikides ja sektorites ebaühtlane. Jätkuv poliitika ja turu keskendumine rahastamisvõimaluste laiendamisele lubab aga väikeettevõtteid innustada uuendustele, töökohtade loomisele ja majanduskasvu kiirendamisele.

Tänu uutele alternatiivsetele laenuplatvormidele, pankade kiiremale tootearendusele ja sihipärastele garantiiskeemidele on Euroopa VKEdel täna rohkem võimalusi saada rahastamist, mida nad vajavad, et muuta oma ettevõtluspüüdlused edukateks ettevõteteks.

Scroll to Top